Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Zapytanie na wykonanie remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 12.

W bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wykonania remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji – wspólnota mieszkaniowa ul. Traugutta 12. Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 12 realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

 

Termin składania ofert: Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31/05/2019 poprzez przesłanie formularza oferty podpisanego przez osobę upoważnioną wraz z załącznikami na adres email osoby wskazanej do kontaktu w ramach postępowania: projekty@debrzno.pl

 

Zapraszamy do składania ofert!

 

Link do ogłoszenia zamieszczamy poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180234

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.