Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Archiwum miesięczne: wrzesień 2016

Odbyły się warsztaty dla mieszkańców i partnerów społecznych biorących udział w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rewitalizacji. Tematem były przemiany przestrzeni miejskiej w obszarze ulic: Barlickiego i Traugutta. W trakcie spotkania warsztatowego pracowano nad zintegrowaniem działań społecznych oraz zadań inwestycyjnych, które planowane są w ciągu ulicy Barlickiego.

Czytaj więcej