Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Archiwum miesięczne: lipiec 2016

W dniach 20 – 24 lipca 2016 roku na terenie Debrzna będą realizowane ilościowe badania sondażowe dotyczące procesów związanych z rewitalizacją śródmieścia Debrzna. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzane będą na kwotowej próbie 400 mieszkańców. Ankiety realizowane będą przez ankieterów, którzy będą legitymować się identyfikatorami z logotypami firmy know-it, która realizuje badania oraz herbem Miasta i Gminy Debrzno. […]

Czytaj więcej