Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

O projekcie

Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno jest projektem, którego głównym efektem ma być powstanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Debrzna. Projekt dofinansowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  W tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Debrzna angażowani są mieszkańcy, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe i wiele innych podmiotów. Szczególne miejsce w zaplanowanych działaniach zajmuje obszar śródmieścia. W ramach projektu przygotowywana jest dokumentacja dotycząca odtworzenia tkanki miejskiej oraz funkcji urbanistycznych i społecznych historycznego centrum Debrzna.  Ważnym elementem realizowanego projektu jest planowanie zintegrowanych działań społecznych skierowanych do mieszkańców Debrzna.

Folder Rewitalizacja

Mapa rewitalizacja2