Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Obszar zdegradowany

mala-obszar-zdegradowany