Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Zapytanie na wykonanie remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4.

W bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wykonania remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji – wspólnota mieszkaniowa ul. Traugutta 4. Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Poniżaj zamieszczamy link do ogłoszenia >>>

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1175027

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.