Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Archiwum miesięczne: wrzesień 2018

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz budowa baszty – punktu widokowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do PFU Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetragu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do […]

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i budowa budynku Centrum Usług Społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do PFU Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej