Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Archiwum miesięczne: marzec 2018

Informujemy, że został ogłoszony kolejny przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Informacje: http://bip.debrzno.pl/415.html

Czytaj więcej