Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Debrzna już dostępny.

Na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Debrzno jest już dostępny projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Debrzna. Dokument jest w trakcie konsultacji społecznych i mieszkańcy mogą zgłaszać poprawki, które zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.

Zobacz projekt LPR >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.