Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Warsztaty dla mieszkańców i partnerów społecznych

Odbyły się warsztaty dla mieszkańców i partnerów społecznych biorących udział w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rewitalizacji. Tematem były przemiany przestrzeni miejskiej w obszarze ulic: Barlickiego i Traugutta. W trakcie spotkania warsztatowego pracowano nad zintegrowaniem działań społecznych oraz zadań inwestycyjnych, które planowane są w ciągu ulicy Barlickiego.

1-kopiowanie 5-kopiowanie 4-kopiowanie 3-kopiowanie 2-kopiowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.