Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Ruszają badania społeczne na terenie Debrzna.

W dniach 20 – 24 lipca 2016 roku na terenie Debrzna będą realizowane ilościowe badania sondażowe dotyczące procesów związanych z rewitalizacją śródmieścia Debrzna. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzane będą na kwotowej próbie 400 mieszkańców. Ankiety realizowane będą przez ankieterów, którzy będą legitymować się identyfikatorami z logotypami firmy know-it, która realizuje badania oraz herbem Miasta i Gminy Debrzno. W imieniu realizatorów badania sondażowego gorąco prosimy mieszkańców o pomoc w realizacji wywiadów. Wypełnienie kwestionariusza ankiety powinno trwać nie dłużej niż 5-7 min.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.1515

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.