Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Przetarg: zaprojektowanie i odnowa nawierzchni

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”:

Ogłoszenie o przetragu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny)

Errata do PFU

Informacja z otwarcia ofert

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.