Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Rewitalizację przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie czas zacząć !

Pod koniec minionego roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadań w ramach projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dziś zdradzamy kilka szczegółów dotyczących najbliższych miesięcy i prac, które będą realizowane w bieżącym roku.  W pierwszej kolejności zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na Inżyniera Kontraktu. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie realizował zaplanowane zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza, to że wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt budowlany dla poszczególnych przedsięwzięć i zrealizować prace budowlane. Wszystko odbędzie się oczywiście w oparciu o istniejący Program Funkcjonalno – Użytkowy. Według założeń w pierwszej kolejności rozpoczną się prace związane z budową Centrum Usług Społecznych oraz renowacją środkowej części średniowiecznych murów obronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.