Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Inżynier kontraktu poszukiwany!

Informujemy, że został ogłoszony kolejny przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Informacje: http://bip.debrzno.pl/415.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.