Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno.

Zapraszamy do konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022.

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022 dostępny jest pod adresem:

Lokalny Program Rewitalizacji Debrzna_ Projekt do konsultacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.