Projekt rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej "Debrzno Śródmieście"

Uncategorized

W bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wykonania remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji – wspólnota mieszkaniowa ul. Traugutta 12. Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 12 realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego przy udziale […]

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wykonania remontu części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji – wspólnota mieszkaniowa ul. Traugutta 4. Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego przy udziale […]

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz budowa baszty – punktu widokowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do PFU Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetragu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do […]

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i budowa budynku Centrum Usług Społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”: Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki Program Funkcjonalno – Użytkowy (74,5 MB link zewnętrzny) Errata do PFU Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Kameralne, małe i niezwykłe miejsce z duszą to… Kino za Rogiem w Debrznie. Już wkrótce zaprosimy Was na seanse filmowe w profesjonalnie wyciszonej i klimatyzowanej sali. Cyfrowa jakość obrazu i dźwięku pozytywnie zaskoczy niejednego widza, który będzie miał możliwość oglądania filmu siedząc na komfortowych fotelach. Możemy odhaczyć kolejne zadanie zawarte w LPR 😉  

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony kolejny przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Informacje: http://bip.debrzno.pl/415.html

Czytaj więcej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji : http://bip.debrzno.pl/415.html

Czytaj więcej

Jednym z przedsięwzięć, których realizacja zaplanowana jest na rok 2018 jest renowacja centralnej części średniowiecznych murów obronnych. Zadanie to zakłada, że fragment wiekowej warowni przejdzie prace renowacyjne i zostanie odtworzona jedna z bastei. Prace będą prowadzone na odcinku przylegającym bezpośrednio do projektowanego budynku, w którym będzie mieścić się Centrum Usług Społecznych.

Czytaj więcej

Pod koniec minionego roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadań w ramach projektu p.n.: Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dziś zdradzamy kilka szczegółów dotyczących najbliższych miesięcy i prac, które będą realizowane w […]

Czytaj więcej